Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ (page 4)

ข่าวบริการวิชาการ

โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางทัศ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนาธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการกา …

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน

  เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ค.เกาะหวาย อ.ปากพลี     จ.นครนายก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านแ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน

มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน สถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน” ขึ้น โดยมีนายเ …

Read More »

โครงการจัดการความรู้ และอบรบการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ

2599-07-05 อบรบชาวบ้าน หัวสะพาน rinac

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงกา …

Read More »