043-721-686

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น รุ่นที่3

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้นผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้

จำนวนคนลงทะเบียน: 1/30

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 2 ส.ค. 2021 - 13 ส.ค. 2021


หลักวิชาและวัฒนธรรมโหราศาสตร์ ภาค 1 แบบออนไลน์

การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทาง...

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม  เรียนรู้และเข้าใจโลก และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น  และที่สำคัญอีกประการ คือ สามารถนำความรู้ตามหลักโหราศาสตร์ ไปใช้ในการพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนลงทะเบียน: 5/27

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 5 ส.ค. 2021 - 9 ก.ย. 2021


การเล่นพิณเบื้องต้น

การเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านและวิธีการเล่นพิณ ฝึกทักษะการเล่นพิณ เพื่อศึกษาหรือความบันเทิงส่วนตัวและเป็นพื้นฐานพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ

จำนวนคนลงทะเบียน: 0/30

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 6 ก.ย. 2021 - 17 ก.ย. 2021


Page 1 of 1