043-721-686

การอ่านเขียนอักษรโบราณอีสาน

ตัวอักษรโบราณ ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขสรรพวิชาทั้งมวลอันถูกบันทึก สั่งสม จมนิ่งอยู่ในเอกสารโบราณ ซึ่งเปรียบเสมือนขุมคลังความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า น้อยคนนักที่ได้สัมผัสค้นหาความหมาย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในยุคสมัยแห่งความขัดแย้งอันซับซ้อนความเสื่อมโทรมทั้งท...

- หลักการอ่านตัวอักษรธรรมและไทยน้อย
- เขียนตัวอักษรธรรมและไทยน้อย

จำนวนคนลงทะเบียน: 5/20

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 8 ก.ค. 2023 - 9 ก.ค. 2023


การแส่วลายเสื้อ

หลักสูตร การแส่วลายเสื้อ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะวิธีการเย็บแส่วลายเสื้อด้วยมือ เพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงาม และเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเสื้อผ้า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคัดเลือกเสื้อผ้าที่จะนำมาเย็บแส่วลาย การออกแบบลวดลาย เทคนิคการเย็บแส่วลายเพื่อตกแต่งในส่วนต่างๆ ขอ...

  

- ทำความรู้จักการเย็บแส่วลายเสื้อผ้าแบบโบราณด้วยมือ
- การเลือกชนิดของเนื้อผ้า ชนิดของเข็มเย็บผ้า ชนิดของด้ายในการเย็บ และการเลือกสี
- การออกแบบลวดลาย ในส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้า
- การเย็บแส่วลวดลายแบบต่างๆ เช่น ลายต่อผ้า(แส่วหางสิงห์) ลายเก็บริมผ้า(ก่ายหัวเข็ม,ล้มดูก) คอเสื้อสาบเสื้อ (ลายเถาวัลย์ ดอกไม้ ใบไม้ )

 **  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการแส่วย่ามและได้ย่ามกลับไปด้วย

จำนวนคนลงทะเบียน: 0/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 10 มิ.ย. 2023 - 11 มิ.ย. 2023


เทคนิคการผูกประดับจับจีบผ้า

การประดับผ้ายังเป็นอีกงานหนึ่งที่สามารถเสริมให้งานนั้นมีความโดดเด่น สวยงาม น่าชมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานมงคลต่างๆ อาทิ งานบวช บุญกฐิน งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานมงคลสมรส ฯลฯ หรือแม้แต่งานอวมงคลก็มีงานฝีมือประเภทนี้ร่วมด้วยเช่นกัน หลักสูตนจะสอยเทคนิคการ ผูกผ้า จับจีบผ้า การประดับผูกจับจีบผ้า ตกแต่งในงานพิ...

- เทคนิคการผูกผ้า
- เทคนิคการจับจีบผ้า
-เทคนิคการประดับผูกจับจีบผ้า ตกแต่งในงานพิธีต่างๆ 

จำนวนคนลงทะเบียน: 4/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 24 มิ.ย. 2023 - 25 มิ.ย. 2023


เทคนิคการแทงหยวกและวิธีการประกอบใช้งาน

การแทงหยวกเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ช่างจะต้องอาศัยทักษะและความชำนาญอย่างสูงในการแทงหยวกเป็นลวดลาย เพราะในการแทงหยวกจะไม่มีการร่างแบบลายลงบนกาบกล้วยหรือสร้างแบบแล้วนำไปทาบบนกาบกล้วยแล้วฉลุตามแบบ แต่ช่างจะแทงลายสด ๆ เป็นลวดลายต่าง ๆ ตามต้องการ งานช่างแทงหยวก หมายถึง งานช่างวิจิตรศิลป์ที่ใช้มีด...

- ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแทงหยวกและการนำไปใช้งาน
- เทคนิคการวาดลายเพื่อที่จะได้จดจำลวดลายในการแทงหยวก
- เทคนิคการแทงหยวก การฉลุลาย
- การประกอบนำไปใช้งาน

จำนวนคนลงทะเบียน: 1/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 17 มิ.ย. 2023 - 18 มิ.ย. 2023


ศิลปะการแกะสลักโฟม

ศิลปะการแกะสลักโฟม การนำโฟมมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะทั้งด้านวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และงานพาณิชย์ศิลป์ เช่น งานป้ายตัวอักษร ตกแต่งสถานที่ งานแต่ง งานบวช งานวันสำคัญต่างๆ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรือทำซุ้มงานพระราชพิธี และแกะสลักตราสัญลักษณ์ต่างๆโดยอาศัยเทคนิค วิธีการ เช่น การฉลุ การปาด และกา...

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ด้านการแกะสลักโฟม และฝึกปฎิบัติ ทักษะการแกะสลักโฟมผ่านกระบวนการ ฉลุ ปาด แกะและตกแต่งชิ้นงานได้ หลังจากอบรมผู้เข้าสมามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ได้ 

จำนวนคนลงทะเบียน: 0/15

ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 23 ส.ค. 2023 - 25 ส.ค. 2023


Page 1 of 1