Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ (page 5)

ข่าวบริการวิชาการ

เสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บวชควาย ว่าด้วย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประชุม บวชควาย ประเพณี พิธีกรรม ตำนาน และความเชื่อท้องถิ่นอุษาคเนย์

  จากการศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับประเพณีการบวชควายจ่าในงานบุญบั้งไฟอำเภอเชียงขวัญ 4 หมู่บ้าน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน …

Read More »

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น

  เมื่อวันที่ 10 กพ 2559  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส.ฝึกทักษะทอผ้าเบื้องต้น ด้วยกี่ประยุกต์ จากกี่กระเหรี่ยง ก …

Read More »