Breaking News
Home / Tag Archives: Big Cleaning Day

Tag Archives: Big Cleaning Day

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา …

Read More »

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ …

Read More »