Breaking News
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน (page 4)

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการต้อนรับ คณะครู นักเร …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาค …

Read More »