Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขาม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ตามที่สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้สอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประ …

Read More »

วันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัยค้นคว้า บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก่อตั้งขึ้นจาก …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีความประสงค์ขายทอดตลาดรายการพัสดุชำรุด 1 รายการ คือรถยนต์ตู้โดยสา …

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา …

Read More »