Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานบุญซำฮะ “ซำฮะกาย ซำฮะใจ ต้านภัยโควิด ๑๙”  เพื่อเป็นการทำบุญชำระกาย จิตใจ บ้านเรือนให …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะ ดำเนินโครงการ หมอลำกลอนและหนังประโมทัย : สื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

สถาบันวิจัยศิลปะ ดำเนินโครงการ หมอลำกลอนและหนังประโมทัย : สื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้ผลิตสื่อ ภายใต้โครงการ พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต : Citizen Res …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดรับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน 2563

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปิ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 2

  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดอบรมหลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้ม รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.2563 ม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บุคลากรได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอด …

Read More »