ดร.นางอัจฉรี จันทมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
Read more
  เส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทร 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับหน่วย 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับสมัคร 
Read more
ตามที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดร 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th