เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2 
Read more
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ทม เกตุวงศ 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดอบรมหลัก 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปิดรับสมัคร 
Read more
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยศิลปะแ 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th