สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น กลักสูตร“ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564   โดยรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ พร้อมด้วยคุณนิพล สายศรี คุณภูวดล อยู่ปาน และคุณนัฐพงษ์ ภูภักดี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีเนื้อหาในหลักสูตร ได้แก่ เรื่องผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน งานหัตถศิลป์แห่งพลังศรัทธา การถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลานกับวัฒนธรรมการสร้างคัมภีร์ใบลานในพระพุทธศาสนา ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการถวายผ้าห่อคัมภีร์  ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค ลวดลายของผ้าที่ใช้ห่อคัมภีร์ที่ปรากฏในภาคอีสาน และการสาธิตการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

ในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และนำไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

ข่าว/ที่มา  นายนัฐพงษ์ ภูภักดี

โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพข่าว   นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

 

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th