สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้เข้าร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th