Breaking News
Home / Tag Archives: ออนซอนอีสาน

Tag Archives: ออนซอนอีสาน

จัดงานโครงการ ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ขอ …

Read More »