สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยม 
Read more
“สงกรานต์“ เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว 
Read more
กลุ่มงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิล 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสาร 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th