Breaking News
Home / Tag Archives: ข่าวกิจกรรม มมส

Tag Archives: ข่าวกิจกรรม มมส

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรม …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

    มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดย …

Read More »