Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

ลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัมหาสารคาม

สื่อวีดีทัศน์ ลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัมหาสารคาม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ภูมิปัญญาการผลิตกระติบข้าว

สื่อวีดีทัศน์ ภูมิปัญญาการผลิตกระติบข้าว ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ ไทกะเลิงและภูไท สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ตอนที่ 2 ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์ในชุมชน

สื่อวีดีทัศน์ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ภายใต้โครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

ตอนที่ 1 ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

สื่อวีดีทัศน์ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ภายใต้โครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »