Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

รายการข่าวเที่ยง ThaiPBS เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น ช่วง Gen C Reporter พาไปเรียนรู้ความเป็นมาของ “คัมภีร์ใบลาน” อีกแหล่งบันทึกข้อมูลความรู …

Read More »

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมห …

Read More »

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

Read More »

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 -สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงา …

Read More »