Breaking News
Home / สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

สื่อสร้างสรรค์ – สื่อวิดีทัศน์

ตอนที่ 2 ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์ในชุมชน

สื่อวีดีทัศน์ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ภายใต้โครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

ตอนที่ 1 ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

สื่อวีดีทัศน์ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ภายใต้โครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยศิลปะแ …

Read More »

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

คัมภีร์ใบลานเพื่อการศึกษา

รายการข่าวเที่ยง ThaiPBS เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น ช่วง Gen C Reporter พาไปเรียนรู้ความเป็นมาของ “คัมภีร์ใบลาน” อีกแหล่งบันทึกข้อมูลความรู …

Read More »

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมห …

Read More »

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

วิดิทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยการย่างไฟ

สถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

Read More »