เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  สถาบันวิจ 
Read more
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น . สถา 
Read more
  กำหนดการ
Read more
คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านอีสานประจำปี  
Read more
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th