มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและว 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะแลวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับคณะศิล 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและว 
Read more
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 15.00-16.00  
Read more
ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัยชำนาญการ ประจำสถาบั 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th