Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารร่วมรายการ“วิถีวิทย์ พิชิตชุมชน”         

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 15.00-16.00 น.  ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  นายสถิตย์ เจ็กมา ผู้รับผิดชอบโครงการ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี​ เกษตรอินทรีย์​ สะดืออีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “สุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ สะดืออีสาน”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและ บริการวิชาการ ซึ่งมี อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจ …

Read More »

สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประจำปี 2565 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม  ประ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน ร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีฮีตเดือน ๔ ของชาวอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์ …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กร …

Read More »