Breaking News
Home / วีดีโอ / ประวัติ ผลงาน (นพดล ดวงพร) ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

ประวัติ ผลงาน (นพดล ดวงพร) ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติ ผลงาน ของนายณรงค์ พงษ์ภาพ(นพดล ดวงพร)

และเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

ผลิตโดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง …