สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดงาน Mister Global 2021

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่นานาชาติในการประกวด 7th Mister Global Isan Art and Culture Broad-Based in the 7th Mister Global Competition” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้กำหนดจัดการประกวด 7th Mister Global ขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘Inspiring Gentleman’ (สุภาพบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย    สู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับนานาชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจาก 38 ประเทศ โดยจัดการประกวดระหว่างวันที่ 9 -15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม

โอกาสนี้ จะจัดงานพาแลงแถลงข่าว ต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์โกลบอล 2021 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

: สามารถรับชมการถ่ายทอดสด FB: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพประกอบ : กองประกวด 7th Mister Global

ที่มา : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th