เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม พ.ศ. 2423

เอกสารเมืองมหาสารคาม 2423 เป็นเอกสารพระเจริญราชเดช(ฮึง) แต่งตั้งเพียจันทะเนต ตำแหน่งสมุหบัญชีเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2423 “พระราชอาชญามา ณ วันอาทิตย์ขึ้น 1 ค่ำเดือน 8 ปีมะเสง ตรีนิศก” โดยเอกสารเขียนด้วยอักษรไทน้อย 1 หน้า จำนวน 13 บรรทัด ลายเส้นดินสอเขียนบนกระดาษเพลา ขนาด 15×12 cm. โดย นายชวนากร จันนาเวช เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ ถ่ายถอดเป็นอักษรไทยไว้บนเอกสารสำเนา

 

ที่มา: ชวนากร จันทาเวช

 

หนังสือพระเจริญราชเดช ฮึงตั้งเพียจันทะเนต 2423-water

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th