ปริวรรตเอกสารโบราณ หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

อันนี้หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ แทรกภาพ

เอกสารติ้วไม้ไผ่ชุดนี้ เป็นสมบัติของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ดำเนินการถ่ายถอดเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา พบว่าหนังสือประเภทนี้นอกจากจะมีการจารเรื่องทางเพศแล้ว ยังมีการจารในรูปแบบการจดบันทึกเรื่องราวสำคัญ คล้ายเป็นลายแลงเพื่อใช้ในการสืบค้น อันเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งเอกสารชุดดังกล่าวเป็นสมบัติของ พ่อจารย์เคน  ลาวงศ์ บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 12 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  จารไว้ พ.ศ. 2529 แต่ไม่ปรากฏว่ามอบให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในวันเวลาใด เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ภายในม้วนเจียงมีเอกสาร 2 ชุด ชุดแรก มีจำนวน 14 แผ่น/ติ้ว  ว่าด้วยเรื่อง ลายแทงทางเข้าเขาพนมสัจจ/ฉัตร? เพื่อตามหาสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชุดที่ 2 มีจำนวน  8 แผ่น/ติ้ว  ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรสินแร่ต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งทั้ง 2 ชุด จารด้วยอักษรธรรม ภาษาอีสาน จำนวน  1-2 บรรทัด คาดว่าน่าจะเป็นลายมือพ่อจารย์เคน  ลาวงศ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (PDF, 2.25MB)

 

ที่มา : นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th