สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถยนต์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,900 บาท/เดือน ได้สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถยนต์ ตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์-2565
Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th