ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์อักษรโบราณอีสาน [สำหรับ Windows เท่านั้น]

cover-map-font

cover-map-font

[สำหรับ Windows เท่านั้น]

คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรธรรมอีสาน)

คู่มือการใช้งานฟอนต์ (อักษรไทยนอย)

ปล. mhs.thn_B (มหาชัยไทยน้อย: แรงบันดาลใจสร้างสรรค์จากลายมือในหนังสือใบลานเรื่องสินไซ วัดมหาชัยอารามหลวง) @สร้างสรรค์อักขระโดย : นายชวนากร จันนาเวช นักภาษาโบราณ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th