ขอเชิญร่วประกวดตบปะทาย (ก่อพระเจดีย์ทราย) เพื่อเป็นพุทธบูชา

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตบปะทาย (ก่อพระเจดีย์ทราย) เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 20 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น ณ บริเวณลานหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน :    ฮีตเดือน ๕ สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” ประจำปี ๒๕๖๖  เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี 

รางวัลในการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** ผู้ร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วม

ผู้สนใจสามรถสมัครเข้าร่วม รายละเอียดดังเอกสาร

เกณฑ์การประกวด Download

เกณฑ์ประกวดตบประทาย

 

ใบสมัคร Download

ใบสมัครตบปะทาย
Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th