Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ/หน่วยงาน ร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีฮีตเดือน ๔ ของชาวอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเก่าวิถีใหม่” ผู้รวมเสวนาได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ  อาจารย์วิวัฒน์  วอทอง  โดยมี อาจารย์ทม เกตุวงศา เป็นผู้ดำเนินรายการ และในเวลา๑๕.๐๐ น. ได้อัญเชิญพระอุปคุต และแห่ผะเหวดเข้าเมือง มายังพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน

และในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ในช่วงเช้าเวลา ๐๕.๐๐ น. มีการตักบาตรข้าวพันก้อน จากนั้นมีพิธีเทศน์สังกาสและเทศน์คาถาพันบาลี และในเวลา ๐๘.๐๐ น. มีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ และในเวลา ๑๒.๐๐ น.เริ่มกิจกรรมเทศน์มหาชาติ โดยการเทศน์แหล่อีสานประยุกต์ 3 ธรรมมาสน์ “13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในระหว่างเทศน์จะมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้แห่กัณฑ์หลอนเพื่อมาถวาย และมีวงกลองยาวคณะศิลป์อีสานนำขบวน โดยมียอดกัณฑ์หลอนรวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๗๓.๗๕ บาท

ในการกิจกรรมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมออนไลน์ผ่านทาง เฟสบุ๊กและยูทูป ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดงาน

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่องค์กรความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10- …