Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู : การสำรวจของจินตนาการแนวไมโครป็อบของศิลปะญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

เมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามคาม ได้จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร สวนเหมันตฤดู : การสำรวจของจินตนาการแนวไมโครป๊อบของศิลปกรรมญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก่อนพิธีเปิดงาน ในเวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้แทนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประธานโครงการ ได้พา นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ชม ห้องนิทรรศการชั้น 2 ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ ชั้น 3 ผ้าทออีสาน และ คัมภีร์ใบลาน ในห้อง  ห้องธรรมเจดีย์

ในเวลา 17.00 น เป็นพิธีเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้แทนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ประธานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี นายคะซึฮิโระ ฟุกุดะ ผู้อำนวยการของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงผลงานครั้งนี้จำนวนมาก

งานนิทรรศการครั้งนี้ได้รับการคัดสรรโดยคุณมิโดะริ มัทซึย ผู้เป็นนักวิพากษ์ศิลปะ ในงานมีการแสดงผลงาน 35 ชิ้นที่รวมผลงานภาพเขียน ภาพวาดและผลงานวีดีโอจากศิลปินชาวญี่ปุ่นรุ่นเยาว์ 14 ท่าน ที่ นิทรรศการ ครั้งนี้ คำว่า “ไมโครป๊อป” ได้แสดงถึงประสบการณ์ ความคิด และแหล่งข้อมูลของแต่ละบุคคลซึ่งนำมาประกอบกับ การแสดงออกถึงผลงานในรูปแบบและสุนทรียศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยหลีกหนีการได้รับอิทธิพลของรูปแบบผลงานศิลปะที่มีอยู่ ซึ่งจะสามารถพบเห็นความน่าสนใจในผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ชาวญี่ปุ่น ประกอบกับความมหัศจรรย์ ความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยมที่แตกต่างไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 6119

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …