Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด

ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด

มื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ บุญผะเหวด ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ในงานนี้ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์ต่างๆทั้ง 13 กัณฑ์ โดยจับได้กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นำต้นเงินถวายกันณ์พร้อมเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ต่างๆ ทั้ง 13 กัณฑ์ ในกิจกรรมนี้ได้อิ่มบุญ และอิ่มท้องไปตามๆกันเพราะทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโรงทาน อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการทำบุญเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และดำรงความเป็นพุทธศาสนาให้คงอยู่เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …