Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ครบรอบ 35 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 35 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ครบรอบ 35 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดย อาจารย์อาคม วรจินดาและคณาจารย์ ที่มีความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในวันที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให้ “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็น“สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม103ตอนที่198 หน้า9-10 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์และคณะสงฆ์ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและของที่ญาติโยมได้ใส่บาตร นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ได้นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับเมตตาจากพระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์และคณะสงฆ์ จากบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธานำมาสบทบ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีตัวแทนได้มารับมอบในครั้งนี้

 

ข่าว : สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ: บุญชู ศรีเวียงยา / พัชรินทร์ ประทุมชาติ

ที่มา: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมจัดประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเดือน ๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลป …