การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีนสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง ทีมสีฟ้า ทีมสีชมพู ซึ่งถสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ได้อยู่ในทีมสีขาว และได้จัดการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ รวมทั้งมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา อีกทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเวลาว่าง ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ต่อไป

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th