Breaking News
Home / Tag Archives: แพทย์พื้นบ้าน

Tag Archives: แพทย์พื้นบ้าน

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร ของ นายอุทัย ละครทิพย์ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมห …

Read More »