Breaking News
Home / Tag Archives: เข้าพรรษา

Tag Archives: เข้าพรรษา

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

สถาบันวิจัยฯ ร่วมถวายภัตตาหารเพล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วย บุคลาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวั …

Read More »

ร่วมถวายต้นเงินและถวายเทียนพรรษาในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ถวายต้นเงิน261

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุม …

Read More »