Breaking News
Home / Tag Archives: เขตพื้นที่การศึกษา

Tag Archives: เขตพื้นที่การศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเข้าพบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสา …

Read More »