Breaking News
Home / Tag Archives: ออกพื้นที่

Tag Archives: ออกพื้นที่

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจากผ้าแกมไหม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกจาก …

Read More »