Breaking News
Home / Tag Archives: หนังสือปริวรรตเอกสารโบราณ

Tag Archives: หนังสือปริวรรตเอกสารโบราณ

ปริวรรตเอกสารโบราณ หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

อันนี้หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ แทรกภาพ

เอกสารติ้วไม้ไผ่ชุดนี้ เป็นสมบัติของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราวของบรรพชนผ่านผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค โดยกลุ่มงานอนุร …

Read More »