Breaking News
Home / Tag Archives: สื่อวิดีทัศน์ (page 2)

Tag Archives: สื่อวิดีทัศน์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานฯ

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สรุปโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสาน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »