Breaking News
Home / Tag Archives: สื่อวิดีทัศน์

Tag Archives: สื่อวิดีทัศน์

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 “พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 2 “พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒน …

Read More »

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 “ย้อนรอยศรัทธา”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ตอน 1 “ย้อนรอยศรัทธา” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสา …

Read More »

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 1 “จังหวะวิญญาณจากแดนที่ราบสูง”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : กลองอีสาน ตอน 1 “จังหวะวิญญาณจากแดนที่ราบสูง” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับ …

Read More »

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : กลองอีสาน ตอน 2 “กลองยาววาปีฯ ของดีเมืองมหาสารคาม”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : กลองอีสาน ตอน 2 “กลองยาววาปีฯ ของดีเมืองมหาสารคาม” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่ว …

Read More »

สารคดีโครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ : พระธาตุนาดูน “ย้อนรอยอลังการ แห่งตำนานพุทธศาสน์”

ร้อยรักษ์หัตถศิลป์

สารคดี : โครงการร้อยรักษ์หัตถศิลป์ ตอน : พระธาตุนาดูน “ย้อนรอยอลังการ แห่งตำนานพุทธศาสน์” ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมก …

Read More »