Breaking News
Home / Tag Archives: ศึกษาดูงาน

Tag Archives: ศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เดินทาง …

Read More »

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  24 มกราคม 2562  ดร.อัจฉรี  จันทมูล  นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะฯ  ได้ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษา  ชั้นปีที่  1  …

Read More »

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรี …

Read More »

ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES  UNIVERSITI SAINS MALASIA

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ จาก SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES  UNI …

Read More »

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »