Breaking News
Home / Tag Archives: วันคล้ายวันสถาปนา

Tag Archives: วันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ทำบุญวันสถาปนาครบ 34 ปี

เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าหอพร …

Read More »

ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

ถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี และมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครบรอบ 32 ปี ในเวลา 10.00 น ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบัน …

Read More »