Breaking News
Home / Tag Archives: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

Tag Archives: พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการ ธุงผ …

Read More »

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ขอเชิญชมนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลั …

Read More »