Breaking News
Home / Tag Archives: พิธีกรรมแต่งแก้

Tag Archives: พิธีกรรมแต่งแก้

พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่

พิธีกรรมแต่งแก้

กลุ่มงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับศักราชใหม่  ในวันที่ 26 …

Read More »

โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่

โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 13.00 น กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการ  “พิธีกร …

Read More »