Breaking News
Home / Tag Archives: ปริวรรตเอกสารโบราณ

Tag Archives: ปริวรรตเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรกลุ่ …

Read More »

ปริวรรตเอกสารโบราณ หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

อันนี้หนังสือเจียงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ แทรกภาพ

เอกสารติ้วไม้ไผ่ชุดนี้ เป็นสมบัติของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน …

Read More »

เชิญชมผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค

เรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้เรื่องราวของบรรพชนผ่านผลงานปริวรรต จากวรรณกรรมคลาสสิค โดยกลุ่มงานอนุร …

Read More »

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง “อุรังคธาตุ” ฉบับวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสา …

Read More »