เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็ 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงกา 
Read more
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและ 
Read more
ระหว่างวันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิ 
Read more
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางนิ่มนวล  จันท 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th