Breaking News
Home / Tag Archives: บริการวิชาการ

Tag Archives: บริการวิชาการ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นายสถิตย์  เจ็กมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวศิริประภา บุญอ่อน  นางอัจฉรี จันทมูล นายน …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำ …

Read More »

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยฯ ร่วมนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ”   งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ เรื่อง  “ผ้ามัดย …

Read More »

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

ระหว่างวันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ  เรื่ …

Read More »

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว

จัดอบรมการทอผ้าด้วยกี่เอว

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางนิ่มนวล  จันทรุญ นักวิจัย กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบ …

Read More »