Breaking News
Home / Tag Archives: นิสิตกัมพูชา

Tag Archives: นิสิตกัมพูชา

นำนิสิตกัมพูชาเยี่ยมชมจังหวัดกาฬสินธุ์

นิสิตกัมพูชา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร. อัจฉรี จันทมูลและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยภูมินทร์ พนมเปญ จำนวน 21 คน ที่ได้มาศึกษา …

Read More »