Breaking News
Home / Tag Archives: นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร

Tag Archives: นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร

VOICE OF MSU : นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง สวนเหมันตฤดู

ผู้ร่วมรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมสัญจรสวนเหมันตฤดู : การสำรวจของจินตนาการแนวไมโครป็อบของศิลปะญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน เมื่อ …

Read More »