Breaking News
Home / Tag Archives: นิทรรศการ

Tag Archives: นิทรรศการ

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

นิทรรศการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการธุงผะเหวดอีสาน …

Read More »

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” งานประเพณีบุญเบิกฟ้า

ระหว่างวันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและให้บริการวิชาการ  เรื่ …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาตอจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัด …

Read More »

ร่วมจัดนิทรรศการงาน เสน่ห์ สารคาม

เมื่อวันที่ 29- 30 สิงหาคม 2561  จังหวัดมหาสารคามได้จัดงาน “เสน่ห์ สารคาม” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรู้ สถ …

Read More »

จัดงานโครงการ ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานโครงการ “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง ขอ …

Read More »