Breaking News
Home / Tag Archives: นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น

Tag Archives: นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมก …

Read More »

สถาบันวิจัยศิลปะฯ นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  …

Read More »