เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสถิต เจ๊กมา รอ 
Read more
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับมหาวิ 
Read more
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  สถาบันวิจัยศิลปะแ 
Read more
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  สถาบันวิจ 
Read more
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th