Breaking News
Home / Tag Archives: ทำดีเพื่อพ่อ

Tag Archives: ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

สถาบันวิจัยฯ ร่วม โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้ …

Read More »