Breaking News
Home / Tag Archives: ถวายเทียน

Tag Archives: ถวายเทียน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดศรีสวัสดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่ว …

Read More »