Breaking News
Home / Tag Archives: ตรวจประเมิน

Tag Archives: ตรวจประเมิน

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับ รศ.สุมัทนา กลาง …

Read More »